3M FUND MSI

Pro investory

Informace k dluhopisům
Finanční výkazy

PROBÍHÁ AKTUALIZACE INFORMACÍ

Základní údaje
  • 3M FUND MSI a.s.
  • Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8
  • Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka číslo 26213
  • IČ: 107 20 855
  • Společnost je zapsána dle §15 zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech v registru ČNB a podléhá reportovací povinnosti ČNB. Dohledu ČNB však nepodléhá.
Představenstvo společnosti
  • Petr Malík, předseda představenstva
  • Vladimír Meister, člen představenstva
  • Lubomír Malík, člen představenstva
Oznámení společnosti
Stanovy společnosti