3M FUND MSI SICAV

Pro investory

Základní charakteristika fondu
 • Název: 3M FUND MSI SICAV a.s.
 • Sídlo: Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8
 • Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 26213 vedenou u Městského soudu v Praze
 • IČ: 107 20 855
 • Druh společnosti: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem
 • Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů
 • Cenný papír: investiční akcie
 • Doba trvání fondu: na dobu neurčitou
 • Obhospodařovatel a administrátor: CODYA investiční společnost, a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, IČ: 068 76 897, tel: +420 739 299 343, email: info@codyainvest.cz, centrála společnosti Lidická 1879/48, 602 00 Brno – přímo s odkazem na jejich webové stránky www.codyainvest.cz, obchodní zastoupení pro Prahu a Čechy: V Hájích 517/28, 149 00 Praha 4
 • Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242
 • Auditor: BDO Audit s.r.o., IČ: 453 14 381
 • Společnost podléhá dohledu ČNB dle zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.
Výbor pro audit
 • Ing. Alena Majkowská, dat. nar. 28. 8. 1966, bydliště: Šalvějová 426, Osnice, 252 42 Jesenice, den vzniku členství: 7. 10. 2021
 • Bc. Tomáš Procházka, dat. nar. 15. 9. 1992, bydliště: Jirčanská 896/23, 142 00 Praha 4, den vzniku členství: 7. 10. 2021
 • Ing. Filip Konětopský, dat. nar. 23.7.1986, bydliště: Smíchovská 545/66 155 00 Praha 5, den vzniku členství: 1. 1. 2022
Newsletter
Oznámení společnosti
Stanovy společnosti
Statut fondu
Informace k dluhopisům
Informace k investičním akciím třídy A

Další informace nezbytné k posouzení vaší investice naleznete zde

Informace k investičním akciím třídy S
Finanční výkazy

Kontakty

Pro získání informací o strategii, podkladových aktivech fondu a možnostech investic kontaktujte zakladatele fondu: info@3mfund.cz, tel.: +420 607 193 873 / +420 601 301 301.

Pro další informace kontaktujte CODYA investiční společnost, a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, tel: +420 739 299 343, info@codyainvest.cz, centrála společnosti Lidická 1879/48, 602 00 Brno, www.codyainvest.cz, obchodní zastoupení pro Prahu a Čechy: V Hájích 517/28, 149 00 Praha 4.


Zanechte nám vzkaz